Dane kontaktowe

Biuro projektu
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
tel: +48 81 444 99 40
e-mail: mms@atllegal.pl

Lider Projektu
ATL Legal Consulting sp. z o.o.
ul. Robocza 17, 60-101 Poznań
e-mail: kontakt@atllegal.pl

Partner Projektu
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
e-mail: irzl@irzl.pl

Do góry